Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Detalj
Menighetens årsmøte. Saksliste i artikkel.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og konstituering
  2. Årsrapport
  3. Godkjenning av årsregnskap 2020
  4. Utsettelse av valg*
  5. Orienteringssaker

 

*Kjersti Karlsen, Erik Stokkeland, Kjell Harald Horpestad, Stefan Lindholm og Kristoffer Gill er alle ferdig med sin femårsperiode i ledelsen i 2020.
Pga. Koronasituasjonen har vi ikke hatt mulighet til å gjøre en god nok jobb vedr. eldstes sammensetting for de neste fem årene.
Vi ber derfor om en tilslutning fra årsmøte til å utsette valget ett år slik at vi får jobbet med dette på en tilfredsstillende måte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone