Vi over 60 treff

Vi over 60 har samling en gang i måneden,  ca hver  4. onsdag kl 1400. Det samles mellom 50 og 70 personer til et godt åndelig og sosialt samvær.
Målsettingen med treffene er å være evangeliserende og misjonsinspirerende.

Besøkstjenesten har som oppgave å besøke de eldre i menigheten som av forskjelligge grunner, alder, sykdom,etc.- ikke kan pleie samfunnet i menigheten så ofte som ønsket.
17 personer er fast med i denne tjenesten.

Ønsker du å være med i noen av disse aktivitetene, ta kontakt med Helge Jansen tlf: 913 64 259, e-mail: helge.jansen@lyse.net

Vi over 60 treff

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone