Hva skjer?>Kalender>Online Søndagsskole.

Online Søndagsskole.

Detalj
Søndagsskole for barn fra 3 år - 7 klasse. Klikk for mer info

 

Hei alle sammen!

Til søndag ønsker vi ledere i søndagsskolen å ta med barna som går i 1.-7. klasse på tur igjen! 😊

Turen går til Stokkelandsvannet på Ganddal. Oppmøte på Prix kl 10.40 og henting på samme sted kl 12.20.

Vi holder oss til smittevernreglene på max 50 personer og deler oss inn i smågrupper: 1.-4.jenter,    1.-4.gutter, 5.-7.jenter og 5.-7.gutter. Det blir sosialt, aktiviteter, lunsj og andakt i hver gruppe.

De som vil være med må melde ifra på mail: annkristin@klippen.net med navn, mail og telefonnummer slik at vi er nok voksne ledere og at vi ikke overskrider i antall. Smittevernreglene sier: «Med tanke på smittesporing skal ansvarlig arrangør ha oversikt over alle deltakere (deltakere/ansatte/frivillige) som deltar på arrangementet. Fremmøte registreres med hjemmel i covid-19-forskriften. Oversikt over fremmøte slettes etter 14 dager.»

For dere som har barn som trenger foreldre til stede må dere melde i fra om dette på mail som over.

Ta med:

  • Klær etter vær
  • Matpakke
  • Drikke
  • Evt sitteunderlag
  • Godt humør 😊

Smittevern regler:

Vi har med en leder i hver gruppe som har ansvar for å minne barna på regelen om 1 meter avstand og som jevnlig deler ut antibac.

Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.

  • Symptomer på Covid-19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Derfor skal barn og unge holde seg hjemme selv ved milde luftveissymptomer, og de må ha vært symptomfri i minst 1 døgn før de kan delta på fysiske samlinger.
  • Dersom sykdom oppstår under fysisk samling, skal barnet hentes så fort det lar seg gjøre. Aktiviteten avlyses umiddelbart. Barnet venter på et eget rom sammen med en voksen, eller ute der det ikke er andre personer. I etterkant rengjøres rom, toaletter og andre områder der barnet har oppholdt seg, med vanlige rengjøringsmidler.  
  • Alle ansatte og frivillige må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og ikke delta på aktiviteter for barn og unge dersom de er syke eller har mistanke om at de er syke. Voksne og barn må forlate lokalene umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
  • Ansatte og frivillige har plikt til å følge lovbestemte pålegg om karantene og isolering ved utvikling av egne symptomer, nærkontakt med mennesker med påvist smitte og ved egen påvist smitte. 
  • Frivillige og deltagere i barne- og ungdomsarbeidet som utvikler sykdom etter 1-2 dager, skal melde fra til menighetens daglige leder.

Vi gleder oss til tur på søndag! Vennlig hilsen Søndagsskolelederne. 

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone