Hva skjer?>Kalender>Felleskristne bønnemøter

Felleskristne bønnemøter

Detalj
Vi inviterer til Bønn- og Velsignelsesvandring siste mandag i måneden Kl.19.00. Samling på musikkpaviljongen ved Sandnes kirke før vi går ut i byen.

 

Felleskristne bønnemøter

Menighetene i Sandnes ønsker å stå sammen om å velsigne og be for byen vår:
Innbyggere, politisk og administrativ ledelse, forskjellige etater, skoler, barnehager, bedrifter, mm.

Vi inviterer til Bønn- og Velsignelsesvandring siste mandag i måneden
Kl.19.00: Vi samles i Menighetssenteret i Eidsvollgate og etter en felles start fordeler
vi oss i mindre grupper slik at vi kan ta hensyn til «1m-regelen» og gå flest mulige steder i byen. De som ikke ønsker eller har helse til å gå ut på byen, blir igjen på Menighetssenteret.

Kl.20.30: Vi møtes på Menighetssenteret og deler erfaringer og opplevelser og har felles avslutning.
 

Når vi er ute og ber er det stor frihet i hvordan hver enkelt gjør det. Noen velger å være stille og be, andre ber høyt og da fortrinnsvis korte bønner og noen bruker velsignelsene vi har laget. Det viktigste er at vi ber. Vi ønsker å ha en positiv tilnærming til bønnearbeidet for Sandnes derfor har vi laget velsignelser som kan brukes.

 

Vi vil det beste for byen vår – derfor vil vi velsigne.
Vi har mye å være takknemlige for – derfor vil vi takke.
Det er mange behov i byen vår – derfor vil vi be.

 

Vi tror at når vi ber for byen vår og velsigner den, vil det være med å skape noe positivt. Salomos ordspråk 11;11 sier: «Når rettskafne velsigner, blir byen bygd opp» og Jeremia 29,7 sier: «Dere skal fremme fred for den byen som jeg har ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred.»

Vi vil også oppfordre så mange som mulig til også å være med å gå i nabolag, til skoler og barnehager, bo- og servisesenter og det som er i nabolaget og be og velsigne. Nå er det ei tid hvor det er viktig at vi som tror, ber for byen/kommunen vår og de som bor her.

Hjertelig velkommen til en kveld hvor vi kan stå sammen om å gjøre en forskjell for byen vår!

Den neste Bønn- og Velsignelsesvandringen er 26.januar 2021.

Ang Covid-19 situasjonen så sørger vi for å holde god avstand og går sammen med folk vi bruker å være sammen med, eller vi kan også gå en og en. Det er god plass på Menighetssenteret så det blir lett å holde «1m. regelen».
 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone