Hva skjer?>Kalender>Kickoff Gudstjeneste med nattverd. Håkon Vestersjø taler. Grilling etter møtet.

Kickoff Gudstjeneste med nattverd. Håkon Vestersjø taler. Grilling etter møtet.

Detalj
Velkommen til Gudstjeneste med nattverd på Klippen søndag kl. 11.00. Taler: Håkon Vestersjø. Tema: Endelig hjemme- tilbake til de gode vanene. Det blir søndagsskole for barna. English and Ukrainian / Russian translation. OBS! Kickoff med grilling i bakgården etter møtet. Det blir servret hamburgere og pølser. Hvis fint vær husk å ta med noe å sitte på ute.

Velkommen til høstens Kickoff Gudstjeneste med grilling etter møtet.

Gudstjenesten er flergenerasjonsmenighetens fellesarena. Her kommer barnefamiliene, ungdommer, voksne og eldre for å møte hverandre og bli inspirert og utfordret.
Varme og livsnærhet er viktig i Gudstjenesteinnhold og forkynnelse og skal inspirere til fellesskap og relasjoner.
Lovsangen og tilbedelsen, forkynnelsen og forbønnen er designet for å gjøre Gudstjenesten til en møteplass mellom himmel og jord.

Tolking til engelsk understreker Gudstjenesten som møteplass mellom mennesker fra ulike nasjoner og kulturer - bedre sammen!
Nå har vi også Ukrainsk / Russisk tolking i Gudstjenestene våre.

Søndager kl 11:00, søndagsskole fra 11:00-12:00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone