Hva skjer?>Kalender>Gudstjeneste med nattverd. 1.Pinsedag.

Gudstjeneste med nattverd. 1.Pinsedag.

Detalj
Velkommen til Gudstjeneste med nattverd på Klippen søndag kl. 11.00. Taler: Ingvald Skretting. Det blir søndagsskole for barna. Kafé etter møtet. English and Ukrainian / Russian translation.

Gudstjenesten er flergenerasjonsmenighetens fellesarena. Her kommer barnefamiliene, ungdommer, voksne og eldre for å møte hverandre og bli inspirert og utfordret.
Varme og livsnærhet er viktig i Gudstjenesteinnhold og forkynnelse og skal inspirere til fellesskap og relasjoner.
Lovsangen og tilbedelsen, forkynnelsen og forbønnen er designet for å gjøre Gudstjenesten til en møteplass mellom himmel og jord.

Tolking til engelsk understreker Gudstjenesten som møteplass mellom mennesker fra ulike nasjoner og kulturer - bedre sammen!
Nå har vi også Ukrainsk / Russisk tolking i Gudstjenestene våre.

Vi starter Gudstjenesten sammen oppe før barna etterhver går ned til søndagsskole med forskjellige alderstrinn og fortsetter sin samling nede i underetasjen.

Søndager kl 11:00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta Klippens ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone