Søstermisjonen

Søstermisjonen

Tema for Søstermisjonen er misjon. Vi har kontakt med misjonærene. Vi leser brev og skriver brev som blir sendt til våre misjonærer. Vi ber også for dem.
Vi starter med sang, bønn og andakt. Vi har og en bok som leses i henhold til Pinsevennenes studieråd. Ellers har vi sosialt samvær med kaffe og mat.

Ønsker du å vite mer om oss kan du ta kontakt med Ragnhild Lauvås mail: ragnhildl@getmail.no eller møt opp på våre samlinger.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone