TenTro

Tentro er en frikirkelig konfirmasjonsundervisning som du kan velge i stedet for kirkelig eller humanistisk. Tilbudet bygger på et kristent rammeverk, men har et et annerledes opplegg enn i den norske kirke når det gjelder former og læringsmetoder. Meld deg på og les mer her:

Å velge Tentro som din konfirmasjonsundervisning skal ikke innebære noen forpliktelse til oss i Klippen. Det er ikke krav om å være døpt eller å la seg døpe. Opplegget har en tydelig kristen profil, og det vil være kristne ledere fra oss som står ansvarlige for turer, gruppesamlinger og undervisningskvelder, men du kan være med på tentro selv om du ikke tilhører en kristen sammenheng selv.

Hva er Tentro?

Tentro er et frikirkelig konfirmasjonsalternativ, åpent for alle. Tentro tar tak i din hverdag og virkelighet, og knytter dette opp mot tro. Samlingene er bygd for å gi deg opplevelser, oppdagelser og inntrykk, ikke bare skoletimer.

Hva lærer du på Tentro?

I løpet av året får du omkring 20 temaer som i hovedsak handler om tro, knyttet opp mot det som har med ditt liv og din hverdag å gjøre. Disse temaene blir lagt frem på mange forskjellige måter, og i den grad du vil det, kan du være med å forme din egen Tentro – tid ved å engasjere deg i dette.

Tentro gjennomføres på et skoleår, med samlinger hver 14.dag. Vi har også en utenlandstur i avslutningen av Tentro.

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone