Hva skjer?>Kalender>Gudstjeneste. Håkon Vestersjø

Gudstjeneste. Håkon Vestersjø

Detalj
Tema: Endelig hjemme hos Gud vår far. Søndagskole og kafé

Gudstjenesten er flergenerasjonsmenighetens fellesarena. Her kommer barnefamiliene, ungdommer, voksne og eldre for å møte hverandre og bli inspirert og utfordret.
Varme og livsnærhet er viktig i Gudstjenesteinnhold og forkynnelse og skal inspirere til fellesskap og relasjoner.
Lovsangen og tilbedelsen, forkynnelsen og forbønnen er designet for å gjøre Gudstjenesten til en møteplass mellom himmel og jord.

Tolking til engelsk understreker Gudstjenesten som møteplass mellom mennesker fra ulike nasjoner og kulturer - bedre sammen!

Søndager kl 11:00, søndagsskole fra 11:30-12:30

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone