Barnevelsignelse

Alle barn har en unik verdi, og for oss som er kristne og tilhører en kristen menighet, er det naturlig å be for barna som blir født. Og barnevelsignelse er nettopp det, at barnet blir bedt for i menigheten. Vi takker Gud for livet som er skapt, og ber om Guds beskyttelse og velsignelse over barnet og familien.

Barnevelsignelse skjer på et vanlig søndagsmøte hvor en del av møtet vies denne handlingen. Alle barn kan bli barnevelsignet i Klippen Sandnes. Barnevelsignelsen er ikke en «dåp», derfor regnes ikke de som er barnevelsignet som medlemmer i kirkesamfunnet, men som tilhørige eller tilsluttet. 

Ta gjerne kontakt med vår barnepastor annkristin@klippen.net om det er noe dere lurer på.

Barnevelsignelse - opplysningsskjemaLegg til en til

Legg til en til


Legg til en til


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone