Barnevelsignelse

Alle barn har en unik verdi, og for oss som er kristne og tilhører en kristen menighet, er det naturlig å be for barna som blir født. Og barnevelsignelse er nettopp det, at barnet blir bedt for i menigheten. Vi takker Gud for livet som er skapt, og ber om Guds beskyttelse og velsignelse over barnet og familien.

 Alle barn kan bli barnevelsignet i Klippen Sandnes. Barnevelsignelsen er ikke en «dåp», derfor regnes ikke de som er barnevelsignet som medlemmer i kirkesamfunnet, men som tilhørige eller tilsluttet. 

Om du ønsker å barnevelsigne ditt barn i pinsebevegelsen så ønsker vi i Klippen Sandnes deg hjertelig velkommen til det!

Det er frivillig å la et barn bli barnevelsignet i pinsebevegelsen, men de fleste blir barnevelsignet når barnet er noen måneder gammelt.

Barnevelsignelsen finner sted i en av menighetens Gudstjenester der barnet og familien kommer frem og blir presentert for menigheten. Pastor eller en annen fra menighetens lederskap holder barnet, og sammen med menigheten blir barnet, på en enkel måte, bedt for og velsignet. Gudstjenestene som er satt opp for barnevelsignelser er gudstjenester der hele menigheten er samlet og barna er i fokus. 

Alle barn som blir velsignet i Klippen Sandnes ønskes velkommen til en prat rundt barnevelsignelsen i forkant der en får informasjon om barnevelsignelsen og arbeidet menigheten driver for barna. Her vil en også motta en Barnebibel og få tildelt en bønnefadder som er en person i menigheten som er med og ber for barnet og familien.

Ønsker du barnevelsignelse hos oss? Ta kontakt med Barnepastor Ann Kristin Horpestad  på mail: annkristin@klippen.net

Datoer for barnevelsignelser våren 2023:

5,februar, 5.mars og 2.april

Barnevelsignelse - opplysningsskjemaLegg til en til

Legg til en til


Legg til en til


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta Klippens ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone