Hjerte for Sandnes

Hjerte for Sandnes ble stiftet i 2016, basert på kristne og humanistiske verdier. Klippen Sandnes var initiativtaker og sentral støttespiller i oppstarten av arbeidet. Gjennom aktiviteter, arbeidstrening og sosiale møteplasser ønsker Hjerte for Sandnes at mennesker som strever med hverdagen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Vårt hjerte er å motvirke utenforskap og fattigdom. 

Til Hjerte for Sandnes nettside

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta Klippens ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone