Hjerte for Sandnes

Hjerte for Sandnes er en uavhengig organisasjon med utspring fra Klippen Sandnes. Hjerte for Sandnes handler om å ta initiativ. Og gjøre byen til en bedre by og bo i, ikke bare for de velstående og de som lykkes, men for alle! For vanskeligstilte barnefamilier, for enslige, for rusavhengige, for innvandrerer, for oss alle.

Vi i Hjerte for Sandnes jobber kontinuerlig med å utvide tjenestetilbudet for å nå nye grupper mennesker. Vi driver blant annet et hobbyverksted  og en musikkafe hver uke. Vi har etablert en sykkelgruppe, (som bla. har syklet Nordsjørittet) som en annen av aktivitetene vi gjør. Vi har stort fokus på tilrettelagt arbeid og arbeidstrening. Vi har hatt en del personer på dette i vår organisasjon, og det er et tilbud som har god effekt, og som vi har planer om å utvide ytterligere.

Hver høst arrangerer vi «Hjerte for Sandnes aksjonen», og når julen nærmer seg, arrangerer vi en stor Julekveld for de som trenger en ekstra oppmuntring. Vi ønsker å tilrettelegge for de som trenger en utstrakt arm i hverdagen. Behovene her er mange og sammensatte. Noen trenger kanskje økonomisk veiledning, hjelp til å bygge nye nettverk, og noen har kanskje behov for en medvandrer. Felles for alle er at de trenger noe meningsfullt å fylle dagene med.

Vi er også en av initiativtakerne til Matsentralen Rogaland som har sin virksomhet i Sandnes. Matsentralen bekjemper matsvinn, og omfordeler overskuddsmat til frivillige organisasjoner som jobber med vanskeligstilte. Matsentralen drives også i stor grad ved hjelp av personer som er på arbeidstrening. Takket være økonomisk støtte fra positive støttespillere kan vi utvikle dette flotte arbeidet. Behovet er nærmest umettelig og nye midler er det alltid behov for.

Tusen takk for ditt bidrag enten du jobber som frivillig eller bidrar økonomisk!

Til Hjerte for Sandnes nettside

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone