Kreativ barnehage

Kreativ Barnehage AS eies og drives av Klippen Pinsemenighet, Sandnes

Kreativ barnehage startet som en lekegruppe 2 dager i uken for 18 barn og med 3 ansatte i Klippen pinsemenighets lokaler i 1997. I 2001 ble førskolelærer Lisbeth Aasen ansatt, som sammen med styret begynte prosessen med å gjøre om leketilbudet til en korttidsbarnehage. I løpet av denne søknadsprosessen ble det foreslått av Sandnes kommune at Klippen burde drive en fulltidsbarnehage. Dette var spennende tanker og parallelt med søknad om godkjenning av korttidsbarnehagen, ble det også sendt søknader om tomt og utbygging. 

Byggingen av Kreativ barnehage på Bogafjell startet våren 2005, og vi hadde åpning 14.november 2005. Da tok vi i mot 76 barn i løpet av den første måneden. I dag har vi 85 barn fordelt på 5 avdelinger. 

Høsten 2012 startet en mindre utbygging som forbedret garderobene og ga økt lekeareal. 

August 2014 stod enda en Kreativ barnehage ferdig, denne gang på Hove, mellom Sandnes og Ganddal. Denne barnehagen har plass til 90 barn, fordelt på 5 avdelinger. 

Drivkraften i arbeidet er at vi ønsker i samarbeid med foreldrene å gi barna en god start på livet.  For oss innebærer det at barna lærer å lykkes i å omgås andre, at de får gode utviklingsmuligheter, -samspill og mestringsopplevelser. Det innebærer også at barna vet at de er ønsket og elsket av Gud, at de kan være seg selv og utvikle de gaver og talenter Gud har gitt dem.

Kreativ barnehage Bogafjell             Kreativ barnehage Hove

Kreativ barnehages visjon kan du lese mer om her.

 

Kreativ Barnehage Hove

Kreativ barnehage Hove er en privat barnehage eid av Klippen Pinsemenighet, som også eier Kreativ barnehage Bogafjell. Vi har utvidet kristen formålsparagraf. Det betyr at vi ønsker at det kristne budskapet og verdiene skal være en naturlig del av vår hverdag. Dette blir formidlet i samlingsstund, gjennom sang og tema-arbeid. Det innebærer også at vi bruker mer tid på de kristne høytidene.

Barnehagen vår stod ferdig i august 2014. Den ligger flott til på det nye, spennende feltet Hove Gård, mellom Hove Plantesalg og Stokkelandsvannet. 
På Hove Gård har det i løpet av de siste årene blitt bygget over 60 boliger, samt lekeplasser, balløkker og fritidsarealer.

Gode naturopplevelser er et av våre satsingsområder. Vi liker å komme oss ut på tur, gjerne med en lavo under armen og kakao i sekken. Hinderløyper, sporleker og regellek er ofte på agendaen når de største barna er på tur, og ingenting er så koselig som en eventyrsamling i det fri. Vi er bare en kort tur unna både Sandvedparken og Stokkelandsvannet, som byr på mange spennende turer og oppdagelsesferder. 

Uteområdet vårt er flott opparbeidet med lekestativer, sandkasser, gapahuk, amfi og sykkelstier. I tillegg kan vi boltre oss på den 400 kvm store takterassen vår. Dette lekearealet innbyr til regellek og hopp og sprett.

Vi har et lyst og innbydende innelokale. De lyse veggene blir iherdig dekorert med barnas kunstverk, og vi er opptatt av å legge til rette for variert og god lek når vi er inne. Dette innebærer boltrelek i ribbeveggen, utfordrende hinderløyper og felles musikk- og dansesamlinger inne på det store aktivitetsrommet vårt. Det innebærer også å få utløp for våre kreative impulser, med maling, forming og lignende aktiviteter. De kreative områdene er et av våre satsingsområder. Vi vil gi barna gode opplevelser gjennom forming, sang, dans og drama, hvor fokuset er på prosessen og ikke på resultatet. Vi er skapende mennesker, og barna skal få utforske sin egen skapertrang og kreativitet

 

Kreativ Barnehage Bogafjell

Kreativ barnehage Bogafjell er en privat barnehage eid av Klippen Pinsemenighet, som i tillegg eier Kreativ barnehage Hove. Vi har utvidet kristen formålsparagraf. Det betyr at vi ønsker at det kristne budskapet og verdiene skal være en naturlig del av vår hverdag. Dette blir formidlet i samlingsstund, gjennom sang og temaarbeid. Det innebærer også at vi bruker mer tid på de kristne høytidene.

Barnehagen vår ligger i flotte naturomgivelser, med skog og mark som nærmeste nabo. Vi liker å være ute, og vi har et nydelig uteområdet som byr på varierte og spennende opplevelser. Balansestokker, tauløype, gapahuk, eventyrhytte, lekestativer, fotballbinge og sykkelstier i skogen er noe av det barna i Kreativ barnehage boltrer seg med i utetiden. Gode naturopplevelser er et av våre satsingsområder. Vi liker å komme oss ut på tur, gjerne med en lavo under armen og kakao i sekken. Hinderløyper, sporleker og regellek er ofte på agendaen når de største barna er på tur, og ingenting er så koselig som en eventyrsamling i det fri.

Vi har også et lyst og innbydende innelokale. De lyse veggene blir iherdig dekorert med barnas kunstverk, og vi er opptatt av å legge til rette for variert og god lek når vi er inne. Dette innebærer boltrelek i ribbeveggen, hopp og sprett på puterommet, utfordrende hinderløyper og felles dansesamlinger inne på det store fellesrommet vårt. Det innebærer også å få utløp for våre kreative impulser, med maling, forming og lignende aktiviteter på vårt flotte kunstloft. De kreative områdene er også et av våre satsingsområde. Vi vil gi barna gode opplevelser gjennom forming, sang, dans og drama, hvor fokuset er på prosessen og ikke på resultatet. Vi er skapende mennesker, og barna skal få utforske sin egen skapertrang og kreativitet. 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta Klippens ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone