Forbønn/Takk

Send inn ditt bønne- eller takkeemne til oss.

Dette kan gjøres helt anonymt. 

Bønneemnet ditt blir bedt over i tre uker i våre bønnemøter.

Forbønn/Takk


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta Klippens ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone