Paris

Paris

Arvid og May-Linn Aasen med familie er utsendt fra Klippen  til Paris sammen med Siv Unni Haukelid. I perioder er også Anita Pettersen med i arbeidet i Paris.

Europa trenger Jesus og mennesker er åpne for å høre Sannheten! 

Pr. definisjon er Europa unådd med Evangeliet om Jesus Kristus, hvor det er mindre enn 2% som kjenner veien til Gud gjennom Jesus Kristus. Mennesker søker oppriktig Gud, men religionene leder mennesker på sidespor som ikke leder til Gud.

Jesus2Europe har sitt utspring i fra Klippen, og jobber spesifikt med å gi Jesus til menneskene i Europa gjennom forskjellig evangeliserende arbeid. Bønn er et av arbeidets hovedfokus i tillegg til gateevangelisering. Gjennom evangelisering og samarbeid med andre menigheter jobbes det for å nå ut til ikke-troende mennesker.
 

Paris

 

WonByOne er en APP utviklet av Jesus2Europe, hvor unge mennesker kan bli undervist, disippel-gjort og finne andre kristne og menigheter i sitt område.

I Europa i dag er det rundt 200.000 byer uten en eneste evangelisk menighet.

Bibelskole og Husgrupper for innvandrere fra midtøsten er også et av Jesus2Europes arbeid.

 

Mer info om Jesus 2 Europe                        Video om Jesus 2 Europe                           Kort teaser video

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone