Paris

Paris Paris

Våre misjonærer i Paris er Arvid og May-Linn Aasen. De har 3 barn, Emil, Rebekka og Viktoria. Sammen med dem er også Siv Unni Haukelid.

Familien Aasen leder arbeidet ut fra en organisasjon som heter Jesus2Europe.
Jesus2Europe 

 

Europa trenger Jesus og mennesker er åpne for å høre Sannheten. 

Pr. definisjon er Europa unådd med evangeliet om Jesus Kristus, hvor det er mindre enn 2% som kjenner veien til Gud gjennom Jesus Kristus. Mennesker søker oppriktig Gud, men religionene leder mennesker på sidespor som ikke leder til Gud.

Jesus2Europe som har sitt utspring i fra Klippen, og jobber spesifikt med å gi Jesus til menneskene i Europa gjennom ulike evangeliserende arbeid. Bønn er et av arbeidets hovedfokus i tillegg til gate evangelisering. Gjennom evangelisering og samarbeid med andre menigheter jobbes det for å nå ut til ikke troende mennesker.

WonByOne er en APP utviklet av Jesus2Europe, hvor unge mennesker kan bli undervist, disippel gjort og finne andre kristen og menigheter i sitt område, gjennom sin egen telefon.I Europa I dag er det rundt 200.000 byer uten en eneste evangelisk menighet.

Paris

Bibelskole og husgrupper for invandrere fra midtøsten er også et av Jesus2Europe’s arbeid.

 

Gi en gave til vårt arbeid i Paris

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone