Paraguay

 

Paraguay

Paraguay - hjertet i Sør Amerika

Våre nåværende misjonsprosjekt drives i dag av Klippens misjonærer; Gunvor og Ingvald Skretting, som startet sitt arbeide første gang i 1972. Og Olav og Gloria Skretting.

Før det var det misjonærene Sigrund og Oddmar Byberg som drev misjonsarbeidet i Paraguay.

Paraguay

Arbeidet drives både blant paraguayere og indianere, blant indianerne arbeides det med tre stammer. Ache stammen er spesiell, de kom ut av skogen i 1976, og har ikke hatt lang tid i det som vi kaller sivilisasjon. De trenger hjelp på en spesiell måte. Her går sosialhjelp og misjon hånd i hånd. 

Det ble bygget et menighetslokale i Chorè. På 8 år har den over 800 medlemmer. Dette er i et av de fattigste fylkene hvor det trengs mye sosial hjelp.

Det er bygget 10 grunnskoler og en videregående skole gjennom hjelp fra Klippen/Norad som har resultert i at i dag går det over 1000 barn på en godkjent nasjonal skole. 

Paraguay

BildeSueñosstiftelsen ble startet for å støtte Paraguay’s ungdom med høyere utdannelse. Mange er ferdige og har fått en god stilling i samfunnet. 41 ungdommer har til nå fått embedseksamen. Det blir årlig gitt ca 40 stipend til utdannelse ved universitet og faktultet. Det ønskes flere støttepartnere i Norge, kontonr.: 3250.23.43105, vipps: 111750.


BildeHjelpesending som blir sendt via årlige kontainere fra Sandnes, er svært velsett av myndighetene. Disse har bidratt til traktorer, landbruksmateriell, stoler til forsamlingslokale, møbler ,klær etc. 

Da Paraguay leter etter nytt lager vil det foreløpig være en stopp i innsamlingen hit
Den siste kontainere kom frem til Paraguay i november 2021. Her var det mye som kommer lokalbefolkningen til gode, både av klær og utstyr. Takk for det dere er med å gir!

 

Gi en gave til Paraguay her

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone