Ønsker du å gi en gave til Kirkebygget i Achékolonien Kuetuvy i Paraguay, kan du gjøre det her. 

 

Sent på 90-tallet fikk Olav Skretting kontakt med en Aché indianerkoloni i Paraguay. Disse indianerne kom ut av skogen så seint som 1976 og ble jaktet på rundt 60- og 70-tallet. Det var skuddpremie på disse indianerne og mange ble solgt som slaver. Gjennom mange år har Olav og Gloria sammen med Ingvald og Gunvor bygget relasjon og tillit og har fått stort innpass hos denne kolonien. Klippen har vært med på å bygge skoler, gitt de rent vann og elektrisitet. Og nå ønsker vi å gi dem et kirkebygg de kan være stolte av!

I fjor startet vi innsamlingen til kirkebygg til Achéindianerne. En stor takk til alle som var med og bidro! Kirkebygget er fortsatt ikke helt ferdigstilt da det er blitt vesentlig dyrere enn først antatt. Dette skyldes en sterk nasjonal prisstigning og effekten av pandemien... Materialer har hatt en prisstigning på over 50% og bensin har steget 10%, og prisene stiger fortsatt. For å bli ferdig mangler fortsatt kr. 370 000,- Selv om det er store beløp som mangler for å kunne realisere bygget- er håpet å ha det klart til innvielse i april 2023. Med DIN hjelp håper vi å komme i mål!

Målsum kr. 370 000,-

73350 kr

Gaver

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone