Taler>Sueños - om oss
2023-08-25
Sueños - om oss

STIFTELSEN SUEÑOS 

Suenos er en filantropisk stiftelse med org. nr.994628291 og eget styre. Stiftelsen er registrert i Brønnøysund.

Medlemmene i styret er:

- Ingvald Skretting
- Gunvor Skretting
- Steinar Skretting
- Roald Bjørge - formann
- Dag Inge Sørdal 

Sueños=drømmer, drømmer om en utdannelse og en bedre fremtid.

De er mange, ungdommene som kommer fra familier som ikke har mulighet til å gi sine barn videre utdannelse. Det er ungdommer med drømmer om fremtiden. Gjennom stiftelsen SUEÑOS ønsker vi å kunne hjelpe paraguaysk ungdom til å realisere sin drøm.

Gunvor og Ingvald Skretting har mange år bak seg som misjonærer i Paraguay, utsendt fra Pinsemenigheten Klippen, Sandnes. De kjenner derfor både folk, kultur og de rådende forhold meget godt. I 2009 startet de stiftelsen Sueños for å kunne hjelpe paraguaysk ungdom med drømmen om videre utdannelse. I tillegg har Sueños også hjulpet med hjelpesendinger og å bygge helseklinikker og arbeidsplasser for å bedre fremtiden for mange paraguayere.

I Paraguay har vi Gloria og Olav Skretting, som er fastboende, og som følger opp hver enkelt student. De ser til at alt går greit med studiene, og at stipendet blir overført til studentens konto hver måned. Vi har valgt månedlige utbetalinger som en sikkerhet for at stipend ikke skal misbrukes.Vi legger vinn på ryddighet i økonomien. Alt som kommer inn fra støttepartnerne går uavkortet til studiestøtte eller annen fremtdisrettet støtte. Ingenting av din støtte blir brukt til å dekke stiftelsens utgifter. Det hele blir revidert av statsautorisert revisor her i Norge.

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å motta Klippens ukentlig nyhetsbrev?

Kontakt oss

Klippen Sandnes
Eidsvollgt.20
4319 Sandnes

51601960

Kontonummer: 3260 05 01053
Vipps : #107893

 
 
Powered by Cornerstone